2008-08-28

Heavy Rain

Plattformar: Playstation 3

Förhandstittar:

Heavy Rain, Gameplayer (Sofia Hård), 2008-08-26

Heavy Rain, FZ (Tomas Andersson), 2008-08-25

Inga kommentarer:

Google