2008-06-29

Killzone 2

Plattformar: Playstation 3

Förhandstittar:

Vid horisonten - Killzone 2, Super Play (Alfred Holmgren), 2008-06-18

Killzone 2, FZ (Tommy Rydling), 2008-05-21

Inga kommentarer:

Google